Kjøkkenet vårt sett fra gangen (2 punkter))
Mot stua og kjøkkentrappaTil gangen

Tilbake