Utsikt østover mot Røros og Knapåsen (4 punkter + 2 utenfor bildet)


Nordøstover

KnapåsenMot Røros Erlibrua Utsikt fra Nesseggene


Sørøstover