Gangen i første etasje (3 punkter)
 
Kjøkkenet Stua Gå ut av  huset

Trapp

Klikk her for å se mer av gangen

Tilbake