Gangen i første etasje (4 punkter)
FinstuaTil andre etasjeGå ut av husetAndre siden av gangen

Tilbake