Sponsorer søkes (annonsert 28.7.2000)

Dette nettstedet er utviklet kun på hobbybasis, og er igangsatt helt og holdent på eget initiativ. Arbeidet gjøres selvfølgelig uten økonomisk vederlag. Hovedideen bak nettstedet var å presentere Øvensgarden og Tolga med bilder, men etter hvert har nye ideer kommet, og ambisjonene har økt. Det samme har behovet for diskplass hos min internettleverandør, SOL.

Jeg har nå nådd taket på min kvote hos leverandøren, i det innholdet har passert 10 MB. Jeg jobber kontinuerlig med komprimering og optimalisering av bildene, men jeg har nå blitt nødt til å fjerne bilder for å få plass til nye.

Jeg ser spesielt utfordringer i å scanne gamle bilder, og å utvide presentasjonen av Tolga. Skal jeg ha mulighet til det, trenger jeg mye mer diskplass. Det mest ideelle hadde vært og hatt eget domene. Alternativet er å utvide abonnementet hos SOL, men dette koster penger.

Jeg søker derfor sponsorer som på en eller annen måte kan bidra til å dekke mitt behov for plass. Jeg kan kontaktes direkte via email, esten@online.no, eller v.h.a. linken Feedback..

Vennlig hilsen

Esten Haug Erlien

Nytt 5.8.2000:

SOL har i dag annonsert at alle abonnenter har fått utvidet sitt hjemmesideområde fra 10 MB til 50 MB. Det betyr at alle plassproblemer er ute av verden for lange tider forhåpentligvis.