Stabburet på Lensmannsgarden

Tilbake til Utsikt fra Øvendgarden

Stabburet

Tilbake