Tolga kommune ligger helt nord i Hedmark fylke. Den dekker et areal på 1125 kv.km. Hele kommunen har et samlet innbyggertall på ca. 1900.

Tolga er en utpreget jordbrukskommune, med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

Tolga sentrum ble på midten av 1600-tallet bygget omkring smeltehytten som ga sysselsetting til mange på grunn av gruvedriften på Røros.