Her har vi god plass til å leke (4 punkter)

NærbildeUt i gangenNed kjøkkentrappaKontorNærbilde